Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN


 

CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Lưu Văn Loan

Năm sinh: 1966

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Nhân Lực

Trình độ lý luận: Trung Cấp

Số điện thoại di động: 096 653 2288

 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tú

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Nhân Lực

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Điện thoại di động: 0979 388 230

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3876

Tổng truy cập: 1987091