Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN


 

CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Lưu Văn Thắng

Năm sinh: 1975

Chức vụ: Chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Điện thoại di động: 0974 711 754

 

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Trịnh Thị Ngân

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 098 916 6127

                               
 1. Ông Lưu Văn Thắng, Chủ tịch UBND phường Cải Đan, trưởng ban biên tập  
 2. Ông Nguyễn Văn Cường, Công chức VH - XH Tổ trưởng tổ tin tức sự kiện  
 3. Ông Lưu Xuân Hiến, Công chức TP - HT Tổ trưởng tổ cập nhật các các văn bản chỉ đạo điều hành.  

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 2870652