Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY


 

BÍ THƯ

 

Họ và tên: Lưu Văn Loan

Năm sinh: 01/01/1966

Chức vụ: Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Nhân Lực

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0966532288

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Phẩm

Năm sinh: 19/10/1969

Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản Trị Nhân Lực

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Điện thoại di động: 0979 388 230

PHÓ BÍ THƯ

Họ và tên: Lưu Văn Thắng

Năm sinh: 24/9/1975

Chức vụ: Phó bí Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật 

Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp

Điện thoại di động: 0974711754

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3544

Tổng truy cập: 1987169