Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

V/v đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021

     UỶ BAN NHÂN DÂN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI...

UBND – Công Đoàn phường Cải Đan tổ chức Hội Nghị Cán bộ công chức Năm 2021. Tổng kết công tác...

Ngày 08 Tháng 03 năm 2021 UBND – Công Đoàn phường Cải Đan tổ chức Hội Nghị Cán bộ công chức Năm 2021. Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020             ...

Đảng ủy phường Cải Đan tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 - 07/11/2020 và tổng kết công...

Đảng ủy phường Cải Đan tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 – 07/ 11/ 2020 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 Sáng ngày...

Đảng ủy phường Cải Đan tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 - 07/11/2020 và tổng kết công...

Đảng ủy phường Cải Đan tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 – 07/ 11/ 2020 và Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 Sáng ngày...

Ngày 05/03/2020 phòng Văn Hóa và Thông tin tổ chức chia tay đồng chí Trịnh Thị Hằng cán bộ Văn...

Ngày 05/03/2020 phòng Văn Hóa và Thông tin tổ chức chia tay đồng chí Trịnh Thị Hằng cán bộ Văn hóa phường Cải Đan nghỉ chế độ theo luật bảo hiểm.

Hoạt Động Của Phường Cải Đan

V/v đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021

     UỶ BAN NHÂN DÂN          ...

UBND – Công Đoàn phường Cải Đan tổ chức Hội Nghị Cán bộ công chức Năm 2021. Tổng kết công tác...

Ngày 08 Tháng 03 năm 2021 UBND – Công Đoàn phường Cải Đan tổ chức Hội Nghị Cán bộ công chức...

Đảng ủy phường Cải Đan tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 - 07/11/2020 và tổng kết công...

Đảng ủy phường Cải Đan tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2020 – 07/ 11/ 2020 và Tổng kết...

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3836

Tổng truy cập: 1987097